鍵盤

RAPOO 8000T USB+BTV3/V4 WR KB+MS
RAPOO 8000T USB+BTV3/V4 WR KB+MS
點擊小圖放大

RAPOO 8000T USB+BTV3/V4 WR KB+MS


HK$ 155.00  
詳細規格:
滑鼠: 

• 2.4G 無線光學,十米特長接收距離 

• 電池使用壽命長達12個月 

• 1000 DPI 高精度不見光尋跡光引擎 

• 可內置Nano接收器於滑鼠內,方便攜帶免丟失 

• 無須對碼及安裝,隨插即用 

• 尺寸: 104x60x28mm 電池: 2A x 1 

鍵盤: 

• 精簡纖巧鍵盤外型,節省空間 

• 一鍵(Fn) 切換多媒體快捷鍵為F1-F12鍵 

• 防水濺設計,不會因倒瀉水而損壞 

• 電池使用壽命長達1年 

• 尺寸: 285x140x23mm 電池: 2A x 1  • 無線三/四通道套裝

  • 支援BT及2.4G