ROUTER

ASUS RT-AX55 AX1800 WIFI 6 DUAL-BAND ROUTER
ASUS RT-AX55 AX1800 WIFI 6 DUAL-BAND ROUTERASUS RT-AX55 AX1800 WIFI 6 DUAL-BAND ROUTERASUS RT-AX55 AX1800 WIFI 6 DUAL-BAND ROUTERASUS RT-AX55 AX1800 WIFI 6 DUAL-BAND ROUTERASUS RT-AX55 AX1800 WIFI 6 DUAL-BAND ROUTER
點擊小圖放大

ASUS RT-AX55 AX1800 WIFI 6 DUAL-BAND ROUTER


HK$ 830.00  
詳細規格:
新世代 Wi-Fi 標準 - 支援最新 Wi-Fi 標準 802.11AX (Wi-Fi 6) 以提供更好的容量與效率

超快 Wi-Fi 速度 – RT-AX55支援 1024-QAM 以提供速度大幅提升的無線連線。總網路速度約 1800Mbps — 包括 2.4GHz 頻段的 574 Mbps 及 5GHz 頻段的 1201 Mbps。

提高容量和效率 – 不僅支援 MU-MIMO,同時支援 OFDMA 技術以有效配置頻道,同時與多個裝置進行通訊。

全面支援網狀系統 - 相容於 ASUS AiMesh Wi-Fi 系統,可提供無接縫的全住宅涵蓋範圍。

NitroQAM™ (1024-QAM) 技術 - NitroQAM™ (1024-QAM) 技術相較於較舊的256-QAM標準可提升 25% 的資料速率。
Model Name

RT-AX55Network Standard

IEEE 802.11a

IEEE 802.11b

IEEE 802.11g

WiFi 4 (802.11n)

WiFi 5 (802.11ac)

WiFi 6 (802.11ax)

IPv4

IPv6
Data Rate

802.11a:最高 54 Mbps

802.11b:最高 11 Mbps

802.11g:最高 54 Mbps

802.11n:最高 300 Mbps

802.11ac:最高 867 Mbps

802.11ax (2.4GHz):最高 574 Mbps

802.11ax (5GHz):最高 1201 Mbps
Memory

128 MB Flash

256 MB RAM
Operating Frequency

2.4G Hz / 5 GHzPorts

RJ45 for Gigabits BaseT for WAN x 1, RJ45 for Gigabits BaseT for LAN x 4Package content

RT-AX55

RJ45 x1

Adapter x1

QSG x1

Warranty Card x1